วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดนครราชสีมาตราประจำจังหวัด : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


คำขวัญ: เหมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหินดินด่านเกวียน
ข้อมูลที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

บุคคลในประวัติศาสตร์
พระยายมราช (สังข์) เจ้าเมืองนครราชสีมาคนแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เจ้าพระยานครราชสีมา (บรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองนครราชสีมา ในฐานะหัวเมืองชั้นเอก เริ่มเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 ต้นตระกูล "ณ ราชสีมา")
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข
ท้าวสุรนารี วีรสตรีไทย ช่วยกอบกู้อิสรภาพให้เมืองนครราชสีมา
เจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) ที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา
นางสาวบุญเหลือ ผู้ร่วมกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับท้าวสุรนารี จากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์
พระเทวาภินิมมิต ( ฉาย เทียมศิลป์ชัย - ศิลปินเอกในสมัย รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 )
เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)


ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพักผ่อน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (มรดกโลก World Heritage) อ.ปากช่อง
อุทยานแห่งชาติทับลาน (มรดกโลก World Heritage) อ.วังน้ำเขียว
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินบ้านโกรกเดือนห้า อ.เมือง
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว
สวนสัตว์นครราชสีมา
เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว
-เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย
-หาดชมตะวัน อ.เสิงสาง
-หาดจอมทอง อ.ครบุรี
-ไทรงาม อ.พิมาย
-ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง

-ไร่องุ่นปากช่อง อ.ปากช่อง
-ไร่องุ่นสุพัตรา อ.ปากช่อง
-สวนองุ่นบ้านไร่แม่กระต่ายน้อย อ.ปากช่อง
-สวนกุหลาบรักมิตร อ.ปากช่อง
-สวนกุหลาบกลางพนา อ.ปากช่อง
-ตลาดผลไม้กลางดง อ.ปากช่อง
-สวนมะนาวด่านเกวียน อ.โชคชัย
-สวนดอกไม้เมืองพร อ.สีคิ้ว
-ไร่ทองสมบูรณ์ อ.สีคิ้ว
-สถานีพักริมทางลำตะคอง ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ อ.ปากช่อง
-จิม ทอมป์สันฟาร์ม อ.ปักธงชัย
-สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มไม้งาม อ.วังน้ำเขียว
-สวนผลไม้ปลอดสารพิษบ้านศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว
-ขาแผงม้า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.วังน้ำเขียว
-น้ำตกปักธงชัย
-น้ำตกมวกเหล็ก อ.ปากช่อง
-น้ำตกวะภูแก้ว อ.สูงเนิน
-แหล่งหินตัดสีคิ้ว อ.สีคิ้ว
-รงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ อ.สีคิ้ว
-ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง
-สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (บุ่งตาหลัว)


เทศกาลและประเพณีสำคัญ:

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม)เป็นงานประจำปีของจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการออกร้านจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน


งานประเพณีแข่งเรือพิมาย เป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอพิมายร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน งานนี้นอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอพิมายและอำเภอใกล้เคียงแล้ว ยังมีการตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พร้อมประกวดการแห่เรือด้วย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่น่าชมมาก


งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบแสงเสียง


ของดีของฝาก: หมูหยอง กุนเชียง หมี่โคราช ผ้าไหมปักธงชัย ดินเผาด่านเกวียน


ต้นไม้ประจำจังหวัด: ต้นสาธร

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดนครพนม


คำขวัญ: พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด: พระธาตุพนม

ข้อมูลทั่วไป จังหวัด นครพนม


นครพนม เมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้ เดิมทีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูร ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขง(ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อพญานันทเสนผู้ครองศรีโคตรบูรสวรรคต เสนาอำมาตย์และประชาชนต่างก็เห็นว่าบ้านเมืองเกิดเภทภัยหลายครั้ง ควรที่จะย้ายไปสร้างเมืองใหม่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นดงจึงได้เรียกชื่อเมืองใหม่นี้ว่า “มรุกขนคร” หมายถึงเมืองที่อยู่ในดงไม้รวก มรุกขนครในสมัยพญาสุมิตรธรรมเมื่อ พ.ศ. 500 นั้นรุ่งเรืองมาก มีเมืองขึ้นมากมายและมีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยการก่อพระลานอูบมุงชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วสร้างกำแแพงล้อมรอบ มีงานสมโภชใหญ่โต หลังจากพญา สุมิตรธรรมแล้วก็มีผู้ครองนครต่อมาอีก 2 พระองค์ แต่ก็เกิดมีเหตุอาเพศแก่อาณาจักรศรีโคตรบูรจนกลายเป็นเมืองร้าง กระทั่งถึง พ.ศ. 1800 เจ้าศรีโคตรบูรได้สร้างเมืองมรุกขนครขึ้นใหม่ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ในพ.ศ. 2057 ผู้ครองเมืองมรุกขนครคือพระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิศ ราชธานีศรีโคตรบูรหลวง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น “เมืองศรีโคตรบูร” ตรงตามชื่ออาณาจักรดั้งเดิม ในยุคสมัยนี้ยังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมอีกด้วย ต่อมา พ.ศ. 2280 พระธรรมราชา เจ้าเมืองศรีโคตรบูรองค์สุดท้ายได้ย้ายเมืองมาตั้งบนฝั่งขวา (ฝั่งไทย) เยื้องเมืองเก่าขึ้นไปทางเหนือ แล้วให้ชื่อว่า “เมืองนคร” ซึ่งก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายอีกหลายครั้ง ดังเช่น พ.ศ.2321 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มีการย้ายเมืองอีกครั้งไปตั้งที่บ้านหนองจันทร์ ห่างขึ้นไปทางทิศเหนือ 52 กิโลเมตร จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333 เมื่อผู้ครองเมืองนครถึงแก่พิราลัย เมืองนครก็ได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า“ นครพนม” ชื่อนครพนมนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้คำว่า “ นคร” ส่วนคำว่า “พนม” ก็มาจากพระธาตุพนมปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่ามรุกขนครเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งอยู่ในบริเวณที่มีภูเขาสลับซับซ้อนจึงนำคำว่า “พนม” ซึ่งแปลว่าภูเขามาใช้ ส่วนคำว่า “นคร” ก็เป็นการดำรงชื่อเมืองไว้คือเมืองมรุกขนคร นครพนมจึงหมายถึง “ เมืองแห่งภูเขา” นั่นเองจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บ้านแพง ปลาปาก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม และกิ่งอำเภอวังยาง
สถานที่ท่องเที่ยว: อุทยานแห่งชาติภูลังกา ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ 6 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติภูลังกาครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าแดงที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก และลำธารใหญ่น้อยหลายสาย


สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ


น้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้น ๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี สภาพโดยรอบร่มรื่น และมีลานหินเล็ก ๆ เหมาะสำหรับพักผ่อน


น้ำตกตาดโพธิ์ กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้ กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 212 จากนครพนมแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 214 เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีลักษณะสวยงามไม่น้อยกว่าน้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้นจำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชั้นที่ 2 สูงถึง 30 เมตร


น้ำตกกินรี เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีลานหินกว้างรองรับน้ำตกและป็นที่นั่งพักผ่อน น้ำตกมี 2 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯภูลังกา ประมาณ 34 กิโลเมตร


เจดีย์กองข้าวศรีบุณเนาว์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลเมื่อปี 2543 ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าว ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาสูงประมาณ 563 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้น จากแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าที่สวยมาก เจดีย์นี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ 4 กิโลเมตร
เจดีย์อาจารย์วัง เป็นเจดีย์ขนาดเล็กใช้บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วัง เกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ตั้งอยู่บนลานหินทราย ขนาดใหญ๋ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 545 เมตร อยู่ใกล้ๆกับหน้าผา "ใจขาด" ซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชันมากบริเวณรอบๆมีก้อนหินรูปทรงแปลกๆ เป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกที่บริเวณบึงโขงหลงที่สวยงามมาก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวได้ โด ยการเดินผ่านไปทางเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์
ของดีของฝาก: ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา งานตีเหล็ก เครื่องดนตรีพื้นเมือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด: ชื่อสามัญ Anan, Tembusu ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb. วงศ์ LOGANIACEAE ชื่ออื่น กันเกรา (ภาคกลาง) , ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้) , ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก) , ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้) , มันปลา (ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลักษณะทั่วไป ต้นสูงประมาณ 20–30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปกรวยคว่ำ หนาทึบ ใบเดี่ยว รูปรีหรือแกมใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อน ออกดอกเป็นช่อจำนวนมากที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมเย็น ลักษณะดอกคล้ายแจกัน ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด ป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้แหล่งน้ำใน ประเทศอินเดีย , มาเลเซีย , พม่า , เวียดนาม และประเทศไทย

จังหวัดนครพนมคำขวัญ: คําขวัญประจําจังหวัดทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอกผ้าไหม พระใหญ่ทวาราวดี

ความหมาย คําขวัญประจําจังหวัดรูปธงสามชาย หมายถึง ธงแห่ง ชัยชนะ สงคราม เดิมผู้ครอง นครได้เลือก ภูมิประเทศ เพื่อตั้งเป็นเมือง พบว่าตรงจังหวัด นี้มีพื้นที่ อุดม สมบูรณ์ ทำเลเหมาะ แก่การสู้ รบป้อง กันตัว จึงตั้งเมืองขึ้น และให้สัญลักษณ์ เป็นรูปธงชัย สามแฉก แต่เดิม มาชัยภูมิ ขึ้ นอยู่กับ เมือง นครราชสีมา ในรัชกาลที่ 2 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ ปรากฏว่าเป็นเมืองร้าง เพิ่มจะมีชาวเวียงจันทน์อพยพเข้ามาอยู่ และตั้งขึ้นเป็นเมืองในภายหลัง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด: ธงสามชาย

เทศกาลและประเพณีสำคัญ:งานประจำฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ระหว่างวันที่ 12 -20 มกราคม ของทุกปี ประเพณีรำผีฟ้า

งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2553 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นกิจกรรมที่ชาวชัยภูมิได้จัดขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ “พระยาภักดีชุมพล” ซึ่งชาวชัยภูมิเรียกท่านว่า “เจ้าพ่อพระยาแล” และถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ ขบวนแห่ “มหกรรมช้างชัยภูมิคืนถิ่น” และโต๊ะจีนช้าง(ในวันที่ 11 มกราคม 2553 ณ สนามเทศบาลเมืองชัยภูมิ) พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาแล การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน การประกวดธิดาพญาแล แฟชั่นโชว์ผ้าไหม สุดพิเศษกับการแสดงการละเล่น “ตีคลีไฟ” หนึ่งเดียวในโลก(ในวันที่ 15 มกราคม 2553) การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่น่าสนใจสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของชัยภูมิ และจะทำให้เมืองชัยภูมิครึกครื้น เศรษฐกิจชัยภูมิคึกคักอย่างดียิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว: ปรางค์กู่ ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 202 (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าปรางค์กู่ตามทางหลวง 2158 เป็นระยะทางอีก 2 กิโลเมตรปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอม ที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็น อโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 นั่นคือ มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 1 องค์ วิหารหรือบรรณาลัยด้านหน้า 1 หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง นอกกำแพงตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำ 1 สระ ปรางค์ประธานมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้ามีประตูเข้าออกทำเป็นมุขยื่นออกมา ผนังปรางค์อีก 3 ด้านเป็นประตูหลอก เหนือประตูหลอกด้านทิศเหนือยังคงมีทับหลังติดอยู่ จำหลักภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิเหนือหน้ากาล ซึ่งจับท่อนพวงมาลัยไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ด้านหน้ามีทับหลังเช่นกันแต่ลบเลือนไปมาก ที่ช่องประตูหลอกด้านทิศเหนือ มีพระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ ศิลปะแบบทวารวดี สูง 1.75 เมตร ประดิษฐานอยู่ โดยเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ชาวชัยภูมิให้การเคารพสักการะ มีการจัดงานประจำปีในช่วงกลางเดือน 5 ของทุกปีถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว จากอำเภอภักดีชุมพลไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวง 2359 ถึงบ้านซับเจริญมีทางแยกซ้ายไปอีก 5 กิโลเมตร ถ้ำแห่งนี้อยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำแก้ว ลักษณะของถ้ำคล้ายห้องโถงลึกลงไปในภูเขา บรรยากาศเย็นและชื้นตลอดเวลา มีไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในถ้ำ จากปากถ้ำมีทางเดินลงลึกไปถึงด้านล่าง ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และมีหินย้อย อยู่ตามผนังถ้ำ เมื่อต้องแสงเกิดเป็นประกายแวววาวสวยงาม

จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 225 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 75 กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง มีร้านอาหารของชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ของดีของฝาก: ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง หมอนสามเหลี่ยม เครื่องจักสาน ผ้าขิต ไส้กรอก

ต้นไม้ประจำจังหวัด:
ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby
ชื่อวงศ์
Fabaceae (Leguminosae)
ชื่อพ้อง
Cassia florida Vahl
Cassia siamea Lam.
ชื่ออังกฤษ
Cassod tree, Siamese senna, Thai copperpod, Siamese cassia
ชื่อท้องถิ่น
ขี้เหล็กแก่น, ขี้เหล็กบ้าน, ขี้เหล็กหลวง, ขี้เหล็กใหญ่, ผักจี้ลี้, แมะขี้เหละพะโดะ, ยะหา
1.ฤทธิ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้
สารสกัดใบด้วย 25% แอลกอฮอล์ เพิ่มการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้กบ และสุนัข (1)
2. ฤทธิ์เป็นยาถ่าย
ขี้เหล็กมีสาร anthraquinone (2-5) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาถ่าย (6) จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบด้วยน้ำร้อน มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายในหนู (7)


วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดขอนแก่น


คำขวัญประจำจังหวัด:พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหม รวมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ลือก้อง เหร๊ยญทองมวยโอลิมปิค
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด:เจดีย์ขอบต้นมะขาม

เทศกาลและประเพณีสำคัญ:งานดอกคูณเสียงแคน จัดงานบริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมนุมสังสรรค์ของชาวจังหวัดขอนแก่น วันงานจะอยู่ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวนเกวียนบุปผชาติ ซึ่งปกติใช้เกวียนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ในงานนี้จะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีเพื่อประกวดความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ สร้างความประทับใจให้กับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก
เทศการไหว้พระพระธาตุขามแก่น จัดงานที่วัดเจติยภูมิ ในวันเพ็ญ เดือนหก (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) กิจกรรมในงานมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน การเฉลิมฉลององค์พระธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ขอให้ประทานความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญของเมืองขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยว: บางแสน 2 ตั้งอยู่ที่บ้านหินเพิง ตำบลท่าเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ แต่อยู่ก่อนถึงเขื่อนอุบลรัตน์มีทางทางแยกไป บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบน้ำจืดเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉายส่องลงมาในยามเย็นกระทบกับทิวเขาภูเก้าที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำที่น่าสนใจก็คือ การบริการให้เช่าจักรยานน้ำ, บานาน่า โบ๊ต, ห่วงยาง นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเลิศรสที่ปรุงจากปลาภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ ปลานิล, ปลาเนื้ออ่อน, ปลาช่อน ฯลฯ ช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ วันหยุด มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมธรรมชาติ และเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก
พัทยา 2 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุงเซิน ห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ 78 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบขนาดประมาณ 20 ไร่ มักจะมีผู้คนท้องถิ่นมาพักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากจะมีทัศนียภาพที่งดงามโดยมีเทือกเขาภูพานคำตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังแล้ว ยังได้นั่งรับประทานปลาน้ำจืดนานาชนิด (ที่หาได้จากทะเลสาบนี้เอง)บรรยากาศที่เย็นสบาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางน้ำให้เลือกเล่นมากมายเป็นที่สนใจของนัก
ท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา ถือเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำชีและลำน้ำพอง สำหรับนักท่องเที่ยวทางอุทยานฯ มีบ้านพักรับรอง และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการอย่างครบครัน
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ครอบคลุมพื้นที่ป่าภูเก้า อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และป่าภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 322 ตารางกิโลเมตร สภาพื้นที่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การเดินป่าและศึกษาร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ของชุมชนมนุษย์ในสมัยบ้านเชียง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ อยู่ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่ แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันผลจากการทำสัมปทานป่าไม้ทำให้พื้นป่าและจำนวนสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 1473/2532 ลงวันที่ 27 กันยายน 2532 มอบหมายให้ นายพนม พงษ์สุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ 4 ให้สำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งพื้นที่ป่าดงลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และป่าภูเปือย อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และพื้นที่ป่าใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ จากการสำรวจพื้นที่พบว่า เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ำและน้ำตก
อุทยานแห่งชาติภูเวียง คำว่า “ภูเวียง” เป็นท้องที่อำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนึ่ง และยังเป็นชื่อเรียกของเทือกเขามีหลักฐานว่าป่าภูเวียงเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ โลหะสำริด พระนอนสมัยทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำ (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 มีการค้นพบรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ และสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและเสด็จทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 203,125 ไร่
น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกที่
เกิดจากลำห้วยตาดฟ้า รอยต่อของอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ความสูงราว 30 เมตร ในฤดูฝน้ำจะไหลแรง มีสายน้ำที่ตกลดหลั่นเป็นม่านที่งดงาม ปัจจุบันการเดินทางสะดวกมีทางรถยนต์เข้าถึงแล้ว
ถ้ำค้างคาวภูผาม่าน เป็นถ้ำขนาดใหญอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านภายในถ้ำมีค้างคาวปากย่นอาศัยอยู่หลายล้านตัว ในช่วงเย็นย่ำของทุกวัน ค้างคาวจะบินออกจากถ้ำไปหากินเป็นริ้วขบวนยาวนับสิบกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมความาหัศจรรย์ น่าตื่นตาของฝูงค้างคาวนับล้านๆ ตัวได้ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น
ถ้ำพญานาคราช เป็นถ้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในเขตอุทยา
นแห่งชาติภูผาม่าน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ภายในถ้ำมีพื้นที่กว้างขวาง แป่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องจะมีหินงอกหินย้อยเป็นช่อขึ้นต่อกันเป็นเสาต้นใหญ่ เมื่อกระทบแสงไฟจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงาม
ถ้ำภูตาหลอ ตั้งอยุ่ที่บ้านวังสวาบ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน เป็นถ้ำที่อยู่บนเนิน ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย ไม่มีค้างคาวและกลิ่นอับชื้น มีห้องโถงขนาดใหญ่ พื้นถ้ำเป็นดินเรียบ มีหินงอกหินนย้อยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หินบางก้อนมีลักษณะเป็นเกล็ดแวววาวคล้ายหนิเขี้ยวหนุมาน
ผานกเค้า เป็นภูเขาที่อยู่ตรงรอยต่อของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย ผานกเค้า เป็นหน้าผาสูงชัน ลักษณะคล้ายนกเค้าแมว บริเวณใกล้หน้าผาเป็นถนนกว้างใหญ่ ตลอดสองข้างทางมีร้านอาหารหลากหลาย คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถนำนักท่องเที่ยวแวะมารับประทานอาหารกันเนืองแน่น


ของดีของฝาก: ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายทอมือ ใส้กรอก กุนเชียง หมูแผ่น

ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นชื่อ : ชัยพฤกษ์ชื่ออื่นๆ :กานล์ กัลปพฤกษ์ เปลือกขม กัลปพฤกษ์ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib

ลักษณะทั่วไป: ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลักใบ สูงประมาณ 20 เมตรโคนมีพูพอนเปลือกสีดำแตกเป็นร่อนลึก กิ่งอ่อนและช่องดอกมีขนนุ่มสีน้ำตาล
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ใบย่อย 5-7 คู่ ใบอ่อนสีแดง แผ่นใบรูป หอกแกมขอบขนาน กว้าง 1-2 ซ.ม. หลังใบเป็นมัน ท้องใบมีขน
ดอก ออกเป็นช่อตามกิ่งพร้อมใบอ่อน ยาว 5-10 ซ.ม. ก้านดอกยาว 4-6 ซ.ม. ใบประดับรูปหอก กว้างประมาณ 7 ซ.ม. ยาว 0.7-1.2 ซ.ม. ดอกเริ่มบานสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวตามลำดับ
ผล เป็นฝักทรงกระบอก กว้างประมาณ 2-2.5 ซ.ม. ยาว 28-40 ซ.ม. มีเมล็ด 20-40
เมล็ด แหล่งที่พบ มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาได้และตามป่าเบญจพรรณทั่วไป การออกดอก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ทิ้งใบก่อนออกดอก ฝักจะแก่ระหว่าง เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน การปลูกและการบำรุงรักษา
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเล็ด เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพ ดินแทบทุกชนิดแม้แต่ในสภาพดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์ทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้ปลูกประดับอาคารบ้านเรือนและถนนทั่วไป ประโยชน์ทางยา เนื้อในฝัก รสหวานเอียนขม ระบายอุจจาระ ใช้เป็นยาระบายสำหรับเด็กได้ดีมาก
ข้อควรระวัง ถ้าใช้ส่วนที่เป็นเนื้อในฝักมากๆ จะทำให้ถ่ายไม่หยุด เพราะฉะนั้นควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
กัลปพฤกษ์เป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กาฬสินธุ์


สัญลักษณ์ประจําจังหวัด : รูปบึงหญ้า ทุ่งหญ้า เมฆฝน เหนือดอยภูสิงห์คําขวัญประจําจังหวัด : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศลํ้า วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


ข้อมูลที่น่าสนใจ: กาฬสินธุ์หมายถึงเมืองน้ำดำ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ ชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสูงยางมีพื้นที่ทั้งหมด ๖,๙๔๖.๗๔ตารางกิโมตร แบ่งการปกครองอกเป็น๑๔ อำเภอ ๔ กิ่งอำเภอ ๑๓๔ตำบล ๑,๔๗๓ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๒๓ สุขาภิบาล ๑๑ อบต.

ถานที่ท่องเที่ยว:เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดินซึ่งสร้างปิดกั้นลำน้ำปาว และห้วยยาง มีบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี และตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด ตามเส้นทางหมายเลข 209 ทางหลวงสายกาฬสินธุ์-มหาสารคาม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 10 แยกขวามือเข้าเขื่อนลำปาวตามถนนลาดยาง 26 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่ หาดดอกเกด ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ชายหาดของคนอีสาน
น้ำตกตาดทอง
อยู่ในเขตอำเภอเขาวง บนเส้นทาง เขาวงดงหลวง-มุกดาหาร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามด้วยโขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด น้ำตกตาดทองจะจัดให้มีงานขึ้นทุกๆ ปี ในช่วงเดือนตุลาคม รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้โดยสะดวก การเดินทาง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2291 ถึงสามแยกกุดปลาเค้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2287 กิโลเมตรที่ 76 น้ำตกจะอยู่ทางขวามือ


ของดีของฝาก:ผ้าไหมแพรวา เนื้อเค็ม หมูกรอบ โปรงลางเล็ก เครื่องหนัง


ต้นไม้ประจำจังหวัด:มะหาด เป็นต้นไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ ดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกรวมเป็นแท่งกลมขนาดเล็กตามง่ามใบและปลายกิ่งขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดระยะเวลาออกดอก๓เดือนกุมภา-เมษาผลแกราวเดือนมีนา-พฤษภา ประโยนช์เป็นไม้เนื้อหยาบ ทนทาน ใช้ก่อสร้าง ทำเครืองดนตรี ย้อมผ้า และเป็นยารักษาโรคพยาธิ แก้ไข้
 

My Blog List

Term of Use

ต้นไม้และคำขวัญ ประจำภาคอีสาน Copyright © 2009 Flower Garden is Designed by Ipietoon for Blogger Template Gallery Flower Image by Dapino