วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กาฬสินธุ์


สัญลักษณ์ประจําจังหวัด : รูปบึงหญ้า ทุ่งหญ้า เมฆฝน เหนือดอยภูสิงห์คําขวัญประจําจังหวัด : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศลํ้า วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


ข้อมูลที่น่าสนใจ: กาฬสินธุ์หมายถึงเมืองน้ำดำ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ ชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสูงยางมีพื้นที่ทั้งหมด ๖,๙๔๖.๗๔ตารางกิโมตร แบ่งการปกครองอกเป็น๑๔ อำเภอ ๔ กิ่งอำเภอ ๑๓๔ตำบล ๑,๔๗๓ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๒๓ สุขาภิบาล ๑๑ อบต.

ถานที่ท่องเที่ยว:เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดินซึ่งสร้างปิดกั้นลำน้ำปาว และห้วยยาง มีบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี และตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด ตามเส้นทางหมายเลข 209 ทางหลวงสายกาฬสินธุ์-มหาสารคาม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 10 แยกขวามือเข้าเขื่อนลำปาวตามถนนลาดยาง 26 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่ หาดดอกเกด ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ชายหาดของคนอีสาน
น้ำตกตาดทอง
อยู่ในเขตอำเภอเขาวง บนเส้นทาง เขาวงดงหลวง-มุกดาหาร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามด้วยโขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด น้ำตกตาดทองจะจัดให้มีงานขึ้นทุกๆ ปี ในช่วงเดือนตุลาคม รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้โดยสะดวก การเดินทาง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2291 ถึงสามแยกกุดปลาเค้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2287 กิโลเมตรที่ 76 น้ำตกจะอยู่ทางขวามือ


ของดีของฝาก:ผ้าไหมแพรวา เนื้อเค็ม หมูกรอบ โปรงลางเล็ก เครื่องหนัง


ต้นไม้ประจำจังหวัด:มะหาด เป็นต้นไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ ดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกรวมเป็นแท่งกลมขนาดเล็กตามง่ามใบและปลายกิ่งขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดระยะเวลาออกดอก๓เดือนกุมภา-เมษาผลแกราวเดือนมีนา-พฤษภา ประโยนช์เป็นไม้เนื้อหยาบ ทนทาน ใช้ก่อสร้าง ทำเครืองดนตรี ย้อมผ้า และเป็นยารักษาโรคพยาธิ แก้ไข้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

My Blog List

Term of Use

ต้นไม้และคำขวัญ ประจำภาคอีสาน Copyright © 2009 Flower Garden is Designed by Ipietoon for Blogger Template Gallery Flower Image by Dapino